Природни бедствия и сили - Наводнения


Наводнения

Наводнение се нарича временното заливане на дадена земна местност или територия с огромно количество вода вследствие на повишаването на нивото на река, езеро, море или океан. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - проливни дъждове, топене на снегове, скъсване на язовирна стена, или образуване на цунами. Наводненията може да са следствие и от различни селскостопански дейности като напояване, еродиране на почвата, дренажи и други. Наводненията могат да нанесат значителни щети на сгради, коли, мостове, пътища и дори да отнемат човешки животи, особено в по-бедните страни където няма защити срещу тях. При наводнения е опасно укриването в подлези и надлези.
Основни типове наводнения и причини:

Речно наводнение

  • Бавен тип: Този тип се предизвиква от продължителни валежи или бързо снеготопене, които карат реката да излезе от коритото си. Причините може да са силни дъждове от мусони, урагани или тропически бури. Свлачища, плаващи отломки и лед могат да задръстят коритото на реката и също да предизвикат бавно наводнение.
  • Бърз тип: Бързият тип речно наводнение е резултат от внезапни интензивни гръмотевични бури или от внезапно освобождаване на вода от язовири и ледници в горните течения на реките. Естуарно наводнение
  • Естуарното наводнение обикновено се предизвиква от огромни морски приливни вълни, предизвикани от бурни ветрове. Понякога причината за бурните ветрове са тропични или извънтропични циклони.

Крайбрежно наводнение

Наводнението в Кий Уест, Флорида, предизвикано от урагана Уилма
  • Предизвиква се от силни морски бури с интензивни валежи или от ураган или цунами. Катастрофално наводнение
  • Предизвиква се от неочаквано събитие като скъсване на язовирна стена или като резултат от друго бедствие земетресение или вулканично изригване.
  • Предизвикано от човека наводнение

Ето тук можете да видите видео